Nederlands:

Over:

Ahvô Braiths werd in Januari 2014 opgericht door Jeroen Bakker en werd in juni 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Heeft u iets te publiceren, laat het ons weten. Sinds november 2015 levert Ahvô Braiths, naast uitgeverij’s diensten, ook facilitaire diensten. Kijk voor meer informatie bij de facilitaire afdeling.Nadat Jeroen een drietal boeken had gepubliceerd bij verschillende print-on-demand uitgeverijen vond hij dat de dienstverlening niet aansloot bij zijn eigen wensen. En na dat een vierde boekenproject, De Kronieken van Oz, niet op een prettige manier van de grond kon komen besloot Jeroen dat hij genoeg projecten in de pen had zitten om zijn eigen uitgeverij te beginnen.


Ahvô Braiths mag dan het geesteskindje van Jeroen zijn, het bedrijf staat ook open voor andere auteurs die hun werk graag gepubliceerd zien. Ahvô Braiths wil graag met auteurs samenwerken om het mooiste resultaat te realiseren.Wat betekend het eigenlijk?

Ahvô Braiths, is oud Gotisch voor ‘water monding’. Ahvô ontwikkelde zich over tijd in het Nederlandse ‘ai’ en later ‘IJ’, wat nog steeds water betekend. Braiths werd ‘monding’ in modern Nederlands. Deze woorden gecombineerd betekenen water monding, of te wel ‘IJmond’, zoals de regio, waar wij gevestigd zijn, heet.
English:

About:

Ahvô Braiths is a publishing company that was conceived by Jeroen Bakker in January 2014 and was registered with the Dutch Chamber of Commerce in june 2015. If you have something you whish to have published, let us know. As of november 2015, besides being a book publisher, Ahvô Braiths provides facility services as well. See the facility department for more information.

After Jeroen published three books by means of several print-on-demand publishers he found that the provided services did not sooth his wishes. After a fourth book project, De Kronieken van Oz, didn’t took flight in a pleasant manner he came to the conclusion he had enough projects to pen down and start his own publishing company.Ahvô Braiths might be the brainchild of Jeroen, the company is open for any author who wants his/her work published. Ahvô Braiths intents to work closely with the author to get the best result posible.What does it mean?

Ahvô Braiths, is ancient Gothic for ‘water broad’. Ahvô over time devolloped into the Dutch ‘ai’ and later ‘IJ’, stil meaning water. Braiths became ‘monding’ (broad) in modern Dutch. These words combined mean water broad, or ‘IJmond’, which is the name of the region the publisher resides in.