Jeroen BesselingJeroen Besseling (Heemskerk 1981) is een in de IJmond beroemde schrijver. De IJmond ligt in het westen van Nederland, en omvat gemeenten van Uitgeest tot en met Velsen. Over het algemeen interesseert het niemand wat daar gebeurt, daarom richt de schrijver zich voornamelijk op de Russische markt omdat deze natie de dichtkunst nog verstaat en waardeert in een mate die egostrelend genoeg is voor de schrijver.