Ik ben Volcmar Suijs (geboren op 15 oktober 1965) en ik heb een vorm van autisme (ADHD en PDD-NOS). Mijn hele leven zocht ik naar de reden op de vraag waarom ik zo anders ben. Ik wilde niet anders zijn. Jaren en jaren heb ik niet begrepen waarom ik zoveel energie kostte van mijn omgeving. Ik begreep er niets van hoe ik het voor elkaar kreeg om elk gesprek wat ik had in no time over mij te laten gaan! Waarom kon ik nooit een baan houden of een opleiding afmaken? Waarom heb ik geen vrienden? Waarom reageren mensen zo raar op mij? Zo wispelturig? Ik heb alles min of meer zelf mogen uitzoeken. Ik heb zo onnoemelijk veel tegenslagen gekend, dat mijn familie nu vol lof is over mijn eeuwige doorzettingsvermogen. Ik heb het nooit opgegeven. Ik gun mijn leven niemand. Pas op 2 januari 2009 kreeg ik mijn officiële diagnose en kon ik mijn anders zijn echt accepteren.

Mijn streven is het creëren van meer Begrip en Erkenning voor lotgenoten.

Om dit te bereiken heb ik een heel persoonlijk boek geschreven ‘Mijn autisme en Het Gewoontedier’ met 100 columns over hoe ik mijn autisme en ADHD ervaar en over waar ik allemaal tegenaan liep en nog steeds loop. In dit boek hoop ik meer inzicht te geven in hoe ik denk en in hoe ik vaak de juiste toon mis, waardoor steeds weer misverstanden ontstaan in het dagelijks leven.

Nu ben ik gelukkig getrouwd met Christina, een geweldige vrouw die mij onvoorwaardelijk lief heeft. Uit mijn eerste huwelijk heb ik een fijne zoon (Bram, 20). Wij onderhouden een goed contact met zijn moeder.